reklama

otrava

reklama
Káva
Pití kávy se nemá přehánět a 30 gramů kofeinu v jednom drinku je opravdu příliš
Sociální skupiny ve středověku - kněží, šlechta a rolníci
Bohatí lidé jedli a pili z glazurovaného nádobí, které je postupně otrávilo olovem