reklama

katastrofa

reklama
Agung
Tropická sopka na ostrově Bali se otřásá a úřady evakuují tisíce lidí
Robotický červ
Nafukovací robot s kamerou se proplazí k uvězněným přeživším a udrží je při životě
Katastrofy
Evropská komise zveřejnila zprávu, která hodnotí rizika vystavení obyvatel této planety přírodním katastrofám. A nejsou to dobré zprávy
Fukušima
Dálkově řízeným robotům se ve Fukušimě nedaří. Lidé to tam přitom sami nezvládnou
Kulohlavci na pláži
Příbuzní delfínů kulohlavci se opakovaně dostávají do smrtelného nebezpečí na mořském pobřeží
Podmořský sesuv
Ohromný sesuv mořského dna před 300 tisíci lety vyvolal cunami o výšce téměř 30 metrů
Magnetické pole Země
Čas od času dochází k překlopení magnetického pole Země. Kdy přijde to příští a máme se bát?

Stránky