reklama

fosilie

reklama
Fosilie klisny prakoně
Fosilie klisny prakoně ukrývala embryo hříběte a také nejstarší známé fosilní pozůstatky placenty
Blecha polapená v jantaru
Prastarý jantar ukrýval bakterie podezřele podobné původci dýmějového moru
Detail hlavy varana komodského
V Austrálii vykopali pozůstatky ohromného varana, který tam žil před 50 tisíci lety
Srovnání lidské postavy a fosilie Desmatochelys
Dvoumetrová Desmatochelys z doby před 120 miliony let se stala nejstarší známou mořskou želvou
Neolitická kostra se stopami leukémie
Počítačová tomografie odhalila stopy leukémie na fosilních pozůstatcích ženy z ranného neolitu
Fosilní pozůstatky montsechie ze spodní křídy
Nejstarší známou kvetoucí rostlinou se teď stala ve vodě rostoucí montsechie z doby před 130 miliony let
První Američané v krajině doby ledové
Analýza soudobých i fosilních genomů ukazuje, že první Američané přišli v jedné vlně

Stránky