reklama

Robotické labutě pro kontrolu kvality vody v přírodních nádržích

reklama
22.7.2015 – Redakce Tajemství vesmíru
Dovedně maskovaný robot NuSwan diskrétně zkontroluje vodu před nic netušícími turisty
Robot pro kontrololu kvality vody ve tvaru labutě

Když někdo relaxuje v panenské přírodě, tak by ho možná vyplašilo drsně technicky vyhlížející plovoucí zařízení pro kontrolu kvality vody. Vědci Národní univerzity Singapuru to vyřešili tím, že vyvinuli robota NuSwan pro kontrolu kvality vodu ve tvaru a rozměrech labutě.

V každé takové labuti jsou baterie, elektrické motory a dvě vrtule pohánějí robotickou labuť po vodě. Labutě jsou zároveň jsou vybaveny čidly pro měření základních údajů o kvalitě vody, jako je pH vody, průhlednost voda, obsah chlorofylu anebo množství rozpuštěného kyslíku.

Robotické labutě mohou být ovládány na dálku operátorem, měly by ale být schopné využívat systém GPS k autonomní navigaci na zvolených vodních plochách. Až potkáte robotické labutě, nekrmte je.

Foto, ilustrace: 
National University of Singapore
Zdroj: 
Gizmag, National University of Singapore