reklama

Poměr délky mužského ukazováčku a prsteníku vypovídá o chování muže k ženě

reklama
23.2.2015 – Stanislav Mihulka
Působení mužských hormonů na plod během těhotenství ovlivňuje chování mužů vůči ženám. Kromě toho se projeví na poměru délky druhého a čtvrtého prstu.
Výpočet poměru délky ukazováčku a prsteníku

Když žena zvažuje nějakou známost, měla by si důkladně prohlédnout partnerovy prsty. Podle nové studie vědců McGillovy univerzity jsou muži s krátkými ukazováčky a dlouhými prsteníky obvykle k ženě milejší. Zní to divoce, ale vědci už delší dobu vědí o tom, že poměr délky těchto dvou prstů výrazně ovlivňuje působení mužských hormonů, především testosteronu, na lidský zárodek v děloze. Více mužských hormonů znamená kratší ukazováček a delší prsteník, tedy nízký poměr délky ukazováčku k prsteníku. Vlastně to neplatí jenom pro lidi, podobně to funguje u primátů, vůbec savců a dokonce i třeba u ryb.

Muži pochopitelně mají poměr délky ukazováčku k prsteníku průměrně nižší než ženy, ale i mezi muži anebo mezi ženami mohou být rozdíly. Debbie Moskowitzová a její kolegové po dobu dvaceti dnů sledovali 155 dobrovolníků, kteří slíbili vyplňovat dotazník o každém setkání s jinými lidmi, které trvalo déle než 5 minut. Podařilo se jim zjistit, že muži s krátkými ukazováčky (čili muži pod větším vlivem mužských hormonů) lépe vycházejí se ženami. Pozorněji jim naslouchají, více se na ně usmívají a vyjadřují jim více komplimentů. A přesně tohle na ženy platí. I mezi ženami jsou jisté rozdíly v délce ukazováčku a prsteníků, jak se ale zdá, na chování žen vůči mužům to nemá prakticky žádný vliv.

Není divu, že muži s nižším poměrem délky mezi ukazováčkem a prsteníkem mají více dětí. Vše nasvědčuje tomu, že si dovedou vybudovat kvalitnější vztahy se svými partnerkami. Na druhou stranu, muži s kratšími ukazováčky mají větší sklony k agresivitě, závislosti na alkoholu a také na videohrách, což vztahům moc neprospívá.

Foto, ilustrace: 
Thetesting2d4dratio, Wikimedia Commons
Zdroj: 
McGill University, Personality & Individual Differences