reklama

Konec záhady: DNA koster z doby bronzové osvětlila osud biblických Kananejců

reklama
31.7.2017 – Stanislav Mihulka
Přes obyvatele biblického území Kanaán na Předním východě se valily dějiny. Jak nakonec dopadli?
Antické ruiny v Týru
Antické ruiny v Týru

Starověké město Týros bývalo významným střediskem obchodu ve Středomoří

Kananejci (nebo také Kanaánci) tvořili původní semitské obyvatelstvo oblasti Kanaánu na Předním východě, která byla Zemí zaslíbenou pro starozákonní Židy. Jako první město v Kanaánu Židé dobyli silně opevněné Jericho a po něm mnoho dalších.

Přes Kanaán přecházela jedna invaze za druhou. Co se ale stalo s obyvateli Kanaánu? Dochované písemné zprávy o nich pocházejí od jejich nepřátel, takže je otázkou, nakolik jsou důvěryhodné.

Britští vědci se rozhodli vystopovat osud Kananejců na základě DNA. Nejprve získali vzorky DNA Kananejců z pěti koster doby bronzové, pohřbených ve starověkém městě Sidon. Když pak jejich DNA porovnali s dnešními obyvateli Libanonu, tak se téměř z 90 procent shodovala.

TIP: DNA dávných mumií odhalila překvapení o původu Egypťanů

Jak se zdá, dějiny nakonec nebyly ke Kananejcům tak kruté. V podstatě stále ještě žijí v Kanaánu a jejich historie neskončila.

Foto, ilustrace: 
Heretiq / Wikimedia Commons
Zdroj: 
New Scientist, The American Journal of Human Genetics